fbpx

I. Regulamin Kursów Online i Postanowienia Ogólne

§1. Operator Platformy

Podmiotem prowadzącym platformę www.kursfinansow.pl i www.roberthuc.pl jest Innovative KundenBerater Huć Robert (zwany dalej “Operatorem”).

§1a. Administrator Serwisu

Administratorem Serwisu jest Innovative KundenBerater Huć Robert, z siedzibą przy ulicy Lochhauserstr. 14, 82178 Puchheim, Bayern, Deutschland, GewA1 09179145, Steuernummer 117/231/52021, USt-IdNr DE323260456.

§2. Użytkownicy Serwisu

Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także podmioty gospodarcze i inne.

§3. Akceptacja Regulaminu

Jeśli nie akceptujesz któregokolwiek zapisu Regulaminu, prosimy o niekorzystanie z usług oraz opuszczenie stron Platformy.

II. Rodzaj i Zakres Świadczonych Usług

§1. Cel i Zakres Regulaminu

Regulamin określa zasady działalności platformy edukacyjnej www.kursfinansow.pl i www.roberthuc.pl.

§2. Cel Platformy

Platforma www.kursfinansow.pl i www.roberthuc.pl służy do prezentowania kursów oraz ich promocji. Korzystanie z zasobów platformy jest całkowicie dobrowolne.

§3. Zmiany i Promocje

Operator ma prawo do dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów, a także wprowadzania i zakończenia promocji.

§4. Zasady Udostępniania Kursów

Zasady udostępniania kursów muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników Serwisu.

III. Warunki Korzystania

§1. Opłaty za Kursy

Kursy są dostępne dla zainteresowanych po dokonaniu stosownej opłaty.

§2. Dostęp do Materiałów

Dostęp do oferowanych materiałów na Platformie jest nieograniczony po zaksięgowaniu opłaty.

§3. Akceptacja Regulaminu i Informacji Handlowej

Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§4. Ochrona Danych Osobowych

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

§5. Zgodność Danych

Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podawania nieprawdziwych lub niepełnych danych przez Użytkownika.

§6. Przekazywanie Danych

Operator Serwisu może udostępniać dane osobowe innym podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług lub na żądanie organów ścigania.

§7. Zgodność z Prawem

Wszystkie informacje przekazywane na Platformie są zgodne z obowiązującym prawem.

§8. Świadczenie Usług Elektronicznych

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U. Nr 144, poz. 1204), Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

§9. Przesyłanie Informacji

Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji, w tym komunikatów promocyjnych, za pośrednictwem poczty e-mail oraz innych środków przekazu.

§10. Systemy Płatności

Płatności za kursy online są obsługiwane przez systemy płatności www.przelewy24.pl, Tpay, Paypal, Easycart.pl.

§11. Ceny Kursów

Wszystkie ceny kursów oferowanych przez Autora na Platformie są cenami brutto.

IV. Rejestracja

§1. Działanie w Systemie Online

Platforma działa w trybie online.

§2. Warunki Rejestracji

Warunkiem skorzystania z Serwisu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i dokonanie rejestracji w Serwisie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail link aktywacyjny. Prawidłowo zarejestrowani Użytkownicy uzyskują pełny dostęp do platformy edukacyjnej www.kursfinansow.pl i www.roberthuc.pl oraz mogą aktywnie korzystać z jej zasobów.

§3. Utrwalenie Rejestracji

Procedura rejestracji jest utrwalana i zabezpieczana poprzez wysłanie Użytkownikowi linków aktywacyjnych oraz informacji w formie elektronicznej oraz tworzenie bazy danych.

§4. Komunikacja Elektroniczna

Koordynacja procesu korzystania z kursów internetowych odbywa się za pomocą komunikacji elektronicznej.

§5. Prawo do Odmowy Rejestracji

Platforma edukacyjna zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji użytkownika.

§6. Blokada Dostępu

W przypadku naruszenia Regulaminu Platformy, jej Operator może zablokować dostęp Użytkownika do konta. Blokada może mieć charakter czasowy lub stały. Użytkownik, naruszając Regulamin, nie posiada żadnych roszczeń wobec platformy edukacyjnej www.kursfinansow.pl i www.roberthuc.pl.

§7. Rezygnacja (jeśli dotyczy)

Użytkownik ma możliwość rezygnacji z korzystania z platformy edukacyjnej www.kursfinansow.pl i www.roberthuc.pl w dowolnym momencie, chyba że jest związany z subskrypcją lub innym rodzajem zobowiązania, które może ograniczać możliwość rezygnacji. W takim przypadku, warunki rezygnacji zostaną określone w punkcie XI. Warunki Subskrypcji – Okres Subskrypcji i Anulacja

V. Kursy

§1. Specyfikacja Kursów

Specyfikacja kursów jest zgodna ze stanem faktycznym. Operator Platformy decyduje o ich zawartości, w tym o możliwości akceptacji, edycji i wycofania wybranych kursów.

§2. Prawo do Zmiany

Platforma zastrzega sobie prawo do: a. zmiany klasyfikacji kursu z bezpłatnego na płatny, b. zmiany kategorii tematycznej kursu.

§3. Sposób Nauki

Nauka odbywa się poprzez logowanie do Strony za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie kursu online.

§4. Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik uczący się za pośrednictwem kursów ponosi odpowiedzialność za wyniki w nauce i postępy.

§5. Zmiany w Działalności Platformy

Platforma zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług lub zmiany profilu działania.

§6. Ograniczenie Rekomendacji Inwestycyjnych

Treści prezentowane na platformie www.kursfinansow.pl i www.roberthuc.pl są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów udostępnionych na Platformie, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych opartych na tych materiałach.

VI. Użytkownik

§1. Kategorie Użytkowników

Użytkownikami strony www.kursfinansow.pl mogą być osoby fizyczne oraz firmy, które zamierzają korzystać z zasobów platformy edukacyjnej www.kursfinansow.pl i www.roberthuc.pl.

§2. Obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującym prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych przez Użytkownika odbywa się dobrowolnie i na jego własną odpowiedzialność.

§3. Aktualizacja Danych

Użytkownik zobowiązany jest do przekazania Operatorowi Serwisu informacji o zmianie swoich danych osobowych lub innych istotnych danych.

§4. Odpowiedzialność Użytkownika

Odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu spoczywa na Użytkowniku.

§5. Przeniesienie Praw i Obowiązków

Prawa i obowiązki Użytkownika mogą być przenoszone na osoby trzecie jedynie w formie pisemnej.

§6. Wybór Kursów

Użytkownik może wybrać kurs, który chce zakupić i korzystać z jego treści. Aktualna lista dostępnych kursów wraz z cenami jest dostępna na subdomenie panel.kursfinansow.pl.

VII. Gwarancja i Reklamacja

§1. Sugestie dotyczące Kursów

Wszelkie sugestie dotyczące kursów należy zgłaszać bezpośrednio do Innovative KundenBerater Huć Robert.

§2. Roszczenia dotyczące Kursów

Jakiekolwiek roszczenia odnośnie kursów należy zgłaszać do “Innovative KundenBerater Huć Robert”, który ponosi odpowiedzialność za realizację kursów.

§3. Bezpieczeństwo Danych i Transakcji

Platforma stosuje certyfikaty bezpieczeństwa. Tym samym Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych, w tym realizację transakcji bankowych.

§4. Prawo do Odstąpienia od Umowy

W przypadku zaakceptowania Regulaminu, wniesienia opłaty i rozpoczęcia kursu online, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu poniesionych kosztów.

§5. Zwrot Środków

Zwrot środków pieniężnych za kurs jest możliwy tylko w przypadku, gdy kurs nie został rozpoczęty.

§6. Rozpatrywanie Reklamacji

Innovative KundenBerater Huć Robert ustosunkuje się do reklamacji Klienta w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Innovative KundenBerater Huć Robert poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

VIII. Zasady Płatności

§1. Metoda Płatności

Płatność Użytkowników za kursy odbywa się poprzez firmy: PayPro Spółka Akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań; System płatności Tpay, który należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań; PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luxembourg, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; oraz STRIPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI, z adresem rejestrowym: ul. Franciszka Salezego Jezierskiego 7/23, 00-457 Warszawa.

§2. Dostęp do Kursów

Dostęp do kursów jest udzielany po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Operatora Strony.

IX. Kwestie Techniczne

§1. Błędy i Nieprawidłowości

Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania przez Użytkownika niekompletnych danych i informacji.

§2. Przerwy Techniczne

Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie mogą one stanowić podstawy roszczeń wobec Innovative Kunden Berater Huć Robert.

§3. Prawo do Przerw Technicznych

Innovative KundenBerater Huć Robert zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w działalności Serwisu i wysyłania związanych z nimi komunikatów online.

X. Odpowiedzialność Serwisu

§1. Dostęp do Panelu Użytkownika

Za dostęp do panelu Użytkownika odpowiedzialny jest sam Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu ani hasła osobom trzecim.

§2. Blokowanie Dostępu

W przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu czy błędnego ich stosowania, Operator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Platformy poprzez panel administracyjny. Blokada może mieć charakter tymczasowy lub stały.

XI. Warunki Subskrypcji – Okres Subskrypcji i Anulacja

§1. Zakres Usług Subskrypcyjnych

§1.1. Subskrypcja umożliwia dostęp do określonych treści, produktów lub usług udostępnianych przez Innovative KundenBerater Huć Robert w okresie obowiązywania subskrypcji.

§2. Okres Subskrypcji

§2.1. Subskrypcja jest dostępna na określony okres czasu, który rozpoczyna się od daty aktywacji subskrypcji.

§2.2. Subskrybent zostaje poinformowany o okresie obowiązywania subskrypcji przed jej aktywacją.

§3. Opłaty

§3.1. Subskrybent zgadza się na opłacanie subskrypcji zgodnie z wybranym planem subskrypcyjnym oraz zgodnie z naszymi obowiązującymi stawkami opłat.

§3.2. Opłaty za subskrypcję są płatne z góry na okres obowiązywania subskrypcji.

§3.3. Subskrybent zostanie poinformowany o kosztach subskrypcji przed jej aktywacją.

§4. Anulacja Subskrypcji

§4.1. Subskrybent ma prawo do anulowania subskrypcji po upływie 12 cykli rozliczeniowych od daty aktywacji subskrypcji.

§4.2. Anulacja subskrypcji może być zainicjowana przez skontaktowanie się z naszym działem Obsługi Klienta i zgodnie z procedurą anulacji opisaną w naszym regulaminie.

§4.3. Subskrybent zostanie poinformowany o ograniczeniach i warunkach anulacji subskrypcji w momencie jej aktywacji.

§4.4. Subskrybent ma obowiązek skontaktować się z nami w okresie 2-miesięcznej informacji o rezygnacji, jeśli zamierza zakończyć subskrypcję po upływie 12 cykli rozliczeniowych.

§5. Zawartość i Prawa Autorskie

§5.1. Treści dostępne w ramach subskrypcji podlegają prawom autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane lub wykorzystywane w celach komercyjnych bez wyraźnej zgody Innovative KundenBerater Huć Robert.

§5.2. Subskrybent ma prawo do korzystania z treści w ramach subskrypcji na własny użytek, zgodnie z warunkami subskrypcji i przepisami prawa.

§6. Ochrona Danych Osobowych

§6.1. Subskrybent zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności, która jest dostępna na naszej stronie internetowej.

§7. Zmiany Warunków Subskrypcji

§7.1. Innovative KundenBerater Huć Robert zastrzega sobie prawo do zmiany warunków subskrypcji, przy czym subskrybent zostanie wcześniej poinformowany o planowanych zmianach.

§7.2. Subskrybent ma prawo do rezygnacji z subskrypcji w przypadku nieakceptowania zmienionych warunków subskrypcji.

§8. Rozwiązanie Umowy

§8.1. Innovative KundenBerater Huć Robert ma prawo do rozwiązania umowy o subskrypcji w przypadku naruszenia warunków subskrypcji przez subskrybenta.

§8.2. Subskrybent ma prawo do rozwiązania umowy o subskrypcji zgodnie z warunkami opisanymi w naszym regulaminie.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami subskrypcji przed aktywacją subskrypcji. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym działem Obsługi Klienta. Korzystając z naszych usług subskrypcyjnych, subskrybent akceptuje warunki opisane w powyższym dokumencie.

XII. PRAWA AUTORSKIE

§1. Prezentowane na stronach www.kursfinansow.pl, www.roberthuc.pl, www.panel.kursfinansow.pl, treści znajdują się w Serwisie za zgodą oraz wiedzą właścicieli praw autorskich do tych treści.

§2. Obrót materiałami edukacyjnymi następuje za zgodą ich twórców i nie narusza przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§3. Kopiowanie, rozpowszechnianie treści znajdujących się na portalu www.kursfinansow.pl, www.roberthuc.pl, www.panel.kursfinansow.pl jest zabronione.

XIII. SPORY

§1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach Regulaminu poprzez odpowiedni komunikat umieszczony na stronach internetowych www.kursfinansow.pl, www.roberthuc.pl oraz www.panel.kursfinansow.pl. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie siedmiu dni od daty ich publikacji, chyba że Operator zastrzeże inaczej.

XIV. GRATISY I BONUSY – Warunki przyznawania gratisów i bonusów:

§1. Gratisy i bonusy mogą być przyznawane Użytkownikom zgodnie z określonymi kryteriami, takimi jak osiągnięcie określonego poziomu zaawansowania w kursach, uczestnictwo w promocjach lub aktywność na Platformie.

§2. Warunki przyznawania gratisów i bonusów oraz ich szczegóły są określane przez Operatora Platformy i mogą ulegać zmianom w zależności od bieżących promocji i ofert.

§3. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przyznawania gratisów i bonusów oraz respektować je podczas korzystania z Platformy.